Blog

datum

09.10.2017.

Ulaz u Nacionalni park Kopaonik Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik u skladu sa Zakonom o zašiti prirode započinje naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik od oktobra meseca 2017. godine. Naplata će se vršiti po motornom vozilu na ulaznim kapijama Jošanička banja – Đorov most (putni pravac Jošanička banja – Kopaonik), Brus – Brzeće (putni pravac Brzeće – Kopaonik i Sunčana dolina (putni pravac Rudnica – Kopaonik.

Cene su formirane na osnovu tipova motornih vozila koji ulaze u nacionalni park.

Putnička vozila i motorcikli:


Dnevno: 150 dinara

Nedeljno: 600 dinara

Mesečno: 2.000 dinara

Putnička sa prikolicom i kombi vozila:


Dnevno: 250 dinara

Nedeljno: 1.100 dinara

Mesečno: 3.500 dinara

Autobusi i kamioni:


Dnevno: 500 dinara

Nedeljno: 2.000 dinara

Mesečno: 6.500 dinara

Motorna vozila sa više od tri osovine:

Dnevno: 1.000 dinara

Nedeljno: 4.000 dinara

Mesečno: 13.000 dinara

Građani Opštine Raška i Opštine Brus će prilikom ulaska na teritoriju Nacionalnog parka Kopaonik plaćati godišnju ulaznicu u visini od:

Putnička vozila i motorcikli: 250 dinara

Putnička sa prikolicom i kombi vozila: 500 dinara

Autobusi i kamioni: 1000 dinara

Motorna vozila sa više od tri osovine: 1500 dinara

Vozila koja pripadaju hitnoj pomoći, vatrogasnoj službi i policiji neće plaćati ulaz u Nacionalni park Kopaonik.

Naplata se vrši na osnovu Uredbe vlade Republike Srbije o bližim kriterijumima načina obračuna i postupka naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja od 17.7.2010. godine, Saglasnosti resornog ministarstva od 9.11.2010. godine i saglasnosti Javnog preduzeća Putevi Srbije od 29.7.2009. godine.

Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik je dužno da sredstva ostvarena naplatom naknade vodi na posebnom računu i koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja, odnosno za sprovođenje Plana i programa upravljanja (aktivna zaštita i monitoring borovnice, monitoring stenoendemita,  monitoring vodozemaca i gmizavaca, monitoring ptica – uralske sove, gaćaste kukumavke, sivog sokola, orla, monitoring vuka, monitoring srna i divljih svinja, zaštita i monitoring kvaliteta voda itd.)

    Prijavite se na newsletter