schi

Ski info

0

metara staze

0

žičare i ski lifta

0

sunčanih dana u godini

0

% staza pokriveno veštačkim snegom

0

skijaša kapacitet žičara po danu

SKI INSTALACIJE

InstalacijaTipKapacitet (skijaša/h)Radno vreme U funkciji
Sunčana dolinaČetvorosed207008:30 - 15:00Ne
Malo jezeroSki lift88008:30 - 15:00Ne
KrstČetvorosed201808:30 - 15:00Ne
Pančićev vrhČetvorosed240008:30 - 15:00Ne
TreskaSki lift - T bar90008:30 - 15:00Ne
Duboka IČetvorosed180008:30 - 15:00Ne
Karaman grebenŠestosed300008:30 - 15:00Ne
Mali karaman Četvorosed240008:30 - 15:00Ne
Mali karaman ASki lift90008:30 - 15:00Ne
Marine vode ASki lift - T bar180008:30 - 15:00Ne
Marine vodeSki lift90008:30 - 15:00Ne
KaramanSki lift90008:30 - 15:00Ne
JaramSki lift90008:30 - 15:00Ne
Gobelja relejSki lift96008:30 - 15:00Ne
GobeljaČetvorosed240008:30 - 15:00Ne
Kneževske bareSki lift90008:30 - 15:00Ne
Brzeće-Mali karamanGondola160008:30 - 15:00Ne
GvozdacŠestosed180008:30 - 15:00Ne
Duboka 2Četvorosed180008:30 - 15:00Ne
Krčmar BMWŠestosed180008:30 - 15:00Ne
MašinacSki lift45008:30 - 15:00Ne
Vučak 2Ski lift70608:30 - 15:00Ne
Snow parkSnow parkemptyemptyNe
Bob na šinamaBob na šinamaempty08:30 - 15:00Ne
ZiplineZiplineempty08:30 - 15:00Ne
Pokretna traka JaramPokretna trakaempty08:30 - 15:00Ne
Pokretna traka MašinacPokretna trakaempty08:30 - 15:00Ne
TjubingTjubingempty08:30 - 15:00Ne
Ski vrtićPokretna trakaempty08:30 - 15:00Ne
Dečji parkDečiji parkempty08:30 - 15:00Ne

SKI STAZE

Ski centarNaziv stazeProhodnaOznaka Tezina
Ski centar KopaonikSunčana dolina Ne1Laka
Ski centar KopaonikSunčana dolinaNe1cLaka
Ski centar KopaonikSunčana dolina Ne1bLaka
Ski centar KopaonikSunčana dolina Ne1aLaka
Ski centar KopaonikMalo jezeroNe2Laka
Ski centar KopaonikKrst Ne3aLaka
Ski centar KopaonikKrst Ne3Laka
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4aSrednja
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4Srednja
Ski centar KopaonikPančićev vrhNe4eLaka
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4dLaka
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4cSrednja
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4bSrednja
Ski centar KopaonikTreskaNeLaka
Ski centar KopaonikDuboka 1Ne6bSrednja
Ski centar KopaonikDuboka 1Ne6cSrednja
Ski centar KopaonikDuboka 1Ne6a Srednja
Ski centar KopaonikDuboka 1Ne6 Teška
Ski centar KopaonikKaraman grebenNe7Laka
Ski centar KopaonikKaraman GrebenNe7bLaka
Ski centar KopaonikKaraman GrebenNe7cLaka
Ski centar KopaonikKaraman grebenNe7aLaka
Ski centar KopaonikMali karamanNe8Laka
Ski centar KopaonikMali karamanNe8aLaka
Ski centar KopaonikMarine vodeNe9Laka
Ski centar KopaonikMarine vodeNe9aLaka
Ski centar KopaonikKaramanNe10Laka
Ski centar KopaonikJaram Ne11Laka
Ski centar KopaonikGobelja relejNe12Srednja
Ski centar KopaonikGobeljaNe13Teška
Ski centar KopaonikGobeljaNe13f f.rideTeška
Ski centar KopaonikGobelja relejNe12aLaka
Ski centar KopaonikGobeljaNe13dSrednja
Ski centar KopaonikGobeljaNe13bSrednja
Ski centar KopaonikGobelja Ne13aSrednja
Ski centar KopaonikGobeljaNe13cTeška
Ski centar KopaonikGobeljaNe13eSrednja
Ski centar KopaonikKneževske bareNe14Laka
Ski centar KopaonikBela reka INe15Laka
Ski centar KopaonikBela reka II Ne15aTeška
Ski centar KopaonikGvozdac19Ne19c Teška
Ski centar KopaonikGvozdacNe19a f.rideTeška
Ski centar KopaonikGvozdacNe19b f.rideTeška
Ski centar KopaonikGvozdacNe19Teška
Ski centar KopaonikDuboka 2Ne20 Srednja
Ski centar KopaonikKrčmar BMWNe21aSrednja
Ski centar KopaonikKrčmar BMWNe21Srednja
Ski centar KopaonikMašinacNe22Laka
Ski centar KopaonikStaza za nordijsko skijanjeNeLaka
Ski centar KopaonikSnow parkNeLaka

SKI PUTEVI

Ski putNaziv putaProhodnoOznaka
Ski centar KopaonikSunčana dolina Ne1
Ski centar KopaonikSunčana dolinaNe1c
Ski centar KopaonikSunčana dolina Ne1b
Ski centar KopaonikSunčana dolina Ne1a
Ski centar KopaonikMalo jezeroNe2
Ski centar KopaonikKrst Ne3a
Ski centar KopaonikKrst Ne3
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4a
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4
Ski centar KopaonikPančićev vrhNe4e
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4d
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4c
Ski centar KopaonikPančićev vrh Ne4b
Ski centar KopaonikTreskaNe
Ski centar KopaonikDuboka 1Ne6b
Ski centar KopaonikDuboka 1Ne6c
Ski centar KopaonikDuboka 1Ne6a
Ski centar KopaonikDuboka 1Ne6
Ski centar KopaonikKaraman grebenNe7
Ski centar KopaonikKaraman GrebenNe7b
Ski centar KopaonikKaraman GrebenNe7c
Ski centar KopaonikKaraman grebenNe7a
Ski centar KopaonikMali karamanNe8
Ski centar KopaonikMali karamanNe8a
Ski centar KopaonikMarine vodeNe9
Ski centar KopaonikMarine vodeNe9a
Ski centar KopaonikKaramanNe10
Ski centar KopaonikJaram Ne11
Ski centar KopaonikGobelja relejNe12
Ski centar KopaonikGobeljaNe13
Ski centar KopaonikGobeljaNe13f f.ride
Ski centar KopaonikGobelja relejNe12a
Ski centar KopaonikGobeljaNe13d
Ski centar KopaonikGobeljaNe13b
Ski centar KopaonikGobelja Ne13a
Ski centar KopaonikGobeljaNe13c
Ski centar KopaonikGobeljaNe13e
Ski centar KopaonikKneževske bareNe14
Ski centar KopaonikBela reka INe15
Ski centar KopaonikBela reka II Ne15a
Ski centar KopaonikGvozdac19Ne19c
Ski centar KopaonikGvozdacNe19a f.ride
Ski centar KopaonikGvozdacNe19b f.ride
Ski centar KopaonikGvozdacNe19
Ski centar KopaonikDuboka 2Ne20
Ski centar KopaonikKrčmar BMWNe21a
Ski centar KopaonikKrčmar BMWNe21
Ski centar KopaonikMašinacNe22
Ski centar KopaonikStaza za nordijsko skijanjeNe
Ski centar KopaonikSnow parkNe

    Înscrieți-vă la newsletter