Blog

datum

21.03.2016.

Dana 17. marta 2016. godine, na Kopaoniku, održana je redovna godišnja sednica skupštine Udruženja instruktora skijanja Srbije (UISS). Dnevni red skupštine odnosio se na informisanje članstva o aktivnostima UISS u prethodne dve godine, o pokušaju gašenja UISS od strane smenjenog rukovodstva, o trenutnom stanju vezanom za odnose sa Strukovnom organizacijom Interski Srbija (u daljem tekstu SOIS) i članstvom u ISIA, te su prezentovani planovi za naredni period.

Skupštinom je predsedavao predsednik UISS Branislav Pantelić, dok su informacije vezane za dnevni red iznosili članovi Nadzornog odbora Andreja Lazović i Dušan Vojvodić, te advokati UISS Aleksandar Kovačević, Nenad Vojnović i Nino Došen Majkić.

Odnosi sa prethodnim rukovodstvom UISS su u prethodne dve godine bili izuzetno loši, što se ogleda u činjenici da prethodno rukovodstvo UISS nije čak ni predalo relevantnu dokumentaciju UISS novoizabranim članovima organa UISS. Vrhunac loših odnosa UISS i bivšeg rukovodstva ogledao se u održavanju sednice Skupštine protivno Statutu Udruženja, dana 21. marta 2015. godine. Cilj ove Skupštine bio je da se pred Agencijom za privredne registre promene zastupnici UISS, te da se nakon toga provede i brisanje UISS iz registra, što bi značilo da UISS ne bi više postojalo. Navedeni pokušaj sprečen je pravnim radnjama koje su preduzete pred Agencijom za privredne registre. Rezultat ovih aktivnosti bilo je konačno i pravnosnažno rešenje Agencije za privredne registre koje je doneto u korist Udruženja.

Dana 17. marta 2016. godine, na Kopaoniku, održana je redovna godišnja sednica skupštine Udruženja instruktora skijanja Srbije (UISS). Dnevni red skupštine odnosio se na informisanje članstva o aktivnostima UISS u prethodne dve godine, o pokušaju gašenja UISS od strane smenjenog rukovodstva, o trenutnom stanju vezanom za odnose sa Strukovnom organizacijom Interski Srbija (u daljem tekstu SOIS) i članstvom u ISIA, te su prezentovani planovi za naredni period.

Skupštinom je predsedavao predsednik UISS Branislav Pantelić, dok su informacije vezane za dnevni red iznosili članovi Nadzornog odbora Andreja Lazović i Dušan Vojvodić, te advokati UISS Aleksandar Kovačević, Nenad Vojnović i Nino Došen Majkić.

Odnosi sa prethodnim rukovodstvom UISS su u prethodne dve godine bili izuzetno loši, što se ogleda u činjenici da prethodno rukovodstvo UISS nije čak ni predalo relevantnu dokumentaciju UISS novoizabranim članovima organa UISS. Vrhunac loših odnosa UISS i bivšeg rukovodstva ogledao se u održavanju sednice Skupštine protivno Statutu Udruženja, dana 21. marta 2015. godine. Cilj ove Skupštine bio je da se pred Agencijom za privredne registre promene zastupnici UISS, te da se nakon toga provede i brisanje UISS iz registra, što bi značilo da UISS ne bi više postojalo. Navedeni pokušaj sprečen je pravnim radnjama koje su preduzete pred Agencijom za privredne registre. Rezultat ovih aktivnosti bilo je konačno i pravnosnažno rešenje Agencije za privredne registre koje je doneto u korist Udruženja.

Članstvo je istovremeno obavešteno i o trenutnom statusu UISS u međunarodnom Udruženju ISIA (International Ski Instructors Association), te o odnosima sa SOIS. U prvom delu, članstvo je informisano o ništavosti odluke Skupštine UISS od 31.10.2013. godine kojom je članstvo u ISIA preneto sa UISS na SOIS. Naime, presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu, utvrđeno je da je ova odluka Skupštine UISS ništavna. Predmetna presuda postala je pravnosnažna, a navedeno podrazumeva činjenicu da predmetna odluka nikada nije ni proizvodila nikakvo pravno dejstvo. Posledično navedenom, ISIA će verifikovati članstvo UISS kao člana ove međunarodne organizacije iz Republike Srbije. Pored toga, u toku je priprema dokumentacije koja će međunarodnom Udruženju ISIA skrenuti pažnju na brojne zloupotrebe koje provodi SOIS koristeći ime i brendove ISIA. U narednom periodu će biti razmotrena i mogućnost podnošenja krivičnih prijava protiv lica koja su odgovorna za navedena postupanja Udruženja Interski Srbija.

Udruženje UISS je informisalo članstvo o problemu sa dozvolama za rad koje su izdate instruktorima skijanja od strane SOIS.

Naime, u vezi sa dozvolama za rad, UISS je blagovremeno na svom web site-u www.uiss.org.rs, dana 5.12.2015. godine, objavio bitne informacije o postupku i uslovima za pribavljanje dozvola za rad za sezonu 2015/2016, a koji je podrazumevao izdavanje dozvole za rad od strane Skijaškog saveza Srbije.

U toku skijaške sezone 2015/2016 turistička inspekcija je provela inspekcijski nadzor u vezi sa izdatim dozvolama za rad instruktora skijanja, kojom prilikom je utvrdila da veći broj instruktora skijanja poseduje dozvole za rad izdate od strane SOIS, a koje su nezakonito izdate imajući u vidu da je jedino Skijaški savez Srbije nadležan za izdavanje dozvola za rad imajući u vidu mišljenje Ministarstva za omladinu i sport.

Dalje, Skijaški savez Srbije je uputio dopis međunarodnom udruženju ISIA sa zahtevom da se isti izjasni o validnosti dozvole za rad izdate od strane SOIS, a koja na sebi ima logo ISIA i koja je od strane turističke inspekcije okvalifikovana kao nevažeća. Veći broj instruktora skijanja je zatečen da poseduju upravo takve nevažeće dozvole za rad. Međunarodno udruženje ISIA je na upućeno pitanje o validnosti dozvole za rad koje su zatečene kod određenog broja instruktora skijanja odgovorilo Skijaškom savezu Srbije da je dozvola za rad lažna i da takvu dozvolu ISIA nikada nije odobrila.

Problem sa dozvolama za rad je rešen tako što je Skijaški savez Srbije organizovao dva seminara usavršavanja i ubrzao proces izdavanja dozvola za rad.

Opisani rad na očuvanju UISS podrazumevao je veliko angažovanje i odricanja onih koji su u ovim aktivnostima učestvovali, a posebna zahvalnost izražena je članovima UISS Andreji Lazoviću, Dušanu Vojvodiću i Davorinu Babiću, te advokatskom timu koji čine advokati Aleksandar Kovačević, Nenad Vojnović, Nino Došen Majkić i Jovan Budimir.

Pored toga, članstvo je informisano i da je u prethodnom periodu Skupština UISS donela odluku o istupanju iz članstva u SOIS, a u kom Udruženju je imalo status konstitutivnog člana.

Najveći deo sednice posvećen je planovima za naredni period. Svi prisutni članovi UISS plebiscitarno su se složili da je u narednom periodu potrebno raditi na omasovljenju članstva. U tom smislu, zaključeno je da se poverenje u UISS među članovima i onima koji to nisu polako vraća, te da će ono biti još veće kada se preduzmu koraci vezani za ISIA i SOIS. Takođe, u poslednje dve godine rada UISS, zaključak je da je učinjeno više nego za prethodne godine postojanja, te se opravdano može očekivati omasovljenje članstva. UISS će u narednom periodu staviti akcenat na pronalaženju partnera UISS, sa kojim bi se ugovarali i posebni benefiti za članove UISS. Ovakva praksa je redovna pojava u radu strukovnih udruženja, a trenutno je UISS u pregovorima sa jednom osiguravajućom kućom, te sa nekoliko prodavnica ski i sportske opreme. Osiguranje je određeno kao jedan od prioriteta, budući da ski instruktori nisu osigurani za delatnost koju obavljaju, te su u slučajevima težih povreda potpuno neobezbeđeni.

Posebno, ciljevi UISS u narednom periodu biće vezani za pozicioniranje pred državnim organima i pravnim licima kojima su poverena javna ovlašćenja koja tangiraju ski sport, odnosno pred pravnim licima sa kojima ski instruktori ostvaruju saradnju kroz radno angažovanje. U tom delu, UISS će nastojati da poboljša položaj članstva pred svim važnijim faktorima od kojih zavisi položaj ski instruktora. Imajući u vidu činjenicu da se UISS do sada nije bavio ovim pitanjima, ovaj vid rada biće jedan proces koji bi u konačnici doveo do rešavanja problema poput sumanute zabrane da se skija leđima okrenutim prema kraju staze, pa do problematične činjenice da ski instruktori, kao jedan od najvažnijih, a usudićemo se da kažemo i najvažniji faktor za oblast ski turizma u Srbiji, imaju izuzetno težak položaj na planinama u Republici Srbiji.

Za UISS
Branislav Pantelić, predsednik UISS

Izvor: infoKOP

    Prijavite se na newsletter