Info

SKI RENTAL GRAND HOTEL & SPA
BROJ DANA RENTIRANJA123456
*DECA (3-12 GOD)
KOMPLET SKI OPREMA ( SKIJE, ŠTAPOVI, CIPELE)1.8002.6003.9005.2006.5007.800
KOMPLET SNOWBOARD OPREME ( SNOWBOARD, CIPELE)1.8002.6003.9005.2006.5007.800
SKIJE I ŠTAPOVI1.3001.9002.8003.8004.7005.700
* ODRASLI123456
KOMPLET SKI OPREMA ( SKIJE, ŠTAPOVI, CIPELE)2.0003.1004.6006.1007.7009.200
KOMPLET SNOWBOARD OPREME ( SNOWBOARD, CIPELE)2.0003.1004.6006.1007.7009.200
SKIJE I ŠTAPOVI1.7002.4003.5004.7005.9007.100

Cene su izražene u rsd za navedenu opremu i navedeni broj dana.
Svi korisnici opreme su osigurani .

SKI RENTAL FAMILY HOTEL ANGELLA
BROJ DANA RENTIRANJA123456
*DECA (3-12 GOD)
KOMPLET SKI OPREMA ( SKIJE, ŠTAPOVI, CIPELE)9001.4002.1002.8003.5004.200
KOMPLET SNOWBOARD OPREME ( SNOWBOARD, CIPELE)9001.4002.1002.8003.5004.200
SKIJE I ŠTAPOVI8001.2001.8002.4003.0003.500
* ODRASLI123456
KOMPLET SKI OPREMA ( SKIJE, ŠTAPOVI, CIPELE)1.2001.9002.8003.8004.7005.700
KOMPLET SNOWBOARD OPREME ( SNOWBOARD, CIPELE)1.2001.9002.8003.8004.7005.700
SKIJE I ŠTAPOVI9001.4002.1002.8003.5004.200

Cene su izražene u rsd za navedenu opremu i navedeni broj dana.
Svi korisnici opreme su osigurani .

SKI RENTAL ŽUPA WELLNES & SPA / NEBESKA STOLICA 2, INDIVIDUALNI
BROJ DANA RENTIRANJA123456
*DECA (3-12 GOD)
KOMPLET SKI OPREMA ( SKIJE, ŠTAPOVI, CIPELE)1.4002.4003.2003.8004.2004.700
CIPELE6009001.4001.5001.8001.900
SKIJE I ŠTAPOVI9001.4001.9002.4002.6002.800
* ODRASLI123456
KOMPLET SKI OPREMA ( SKIJE, ŠTAPOVI, CIPELE)1.8003.0003.9004.7005.3005.900
CIPELE7001.2001.7001.9002.1002.400
SKIJE I ŠTAPOVI1.1001.8002.4002.8003.2003.500

Cene su izražene u rsd za navedenu opremu i navedeni broj dana.
Doplata za novu opremu moguća je samo na licu mesta, po ceni od 1.200 rsd za odrasle i 1.000 rsd za decu

SKI RENTAL ŽUPA WELLNES & SPA / NEBESKA STOLICA 2, PORODIČNI
BROJ DANA RENTIRANJA123456
*DECA (3-12 GOD)
KOMPLET SKI OPREMA ( SKIJE, ŠTAPOVI, CIPELE)1.4002.2002.8003.4003.9004.200
CIPELE6009001.3001.4001.7001.800
SKIJE I ŠTAPOVI9001.4001.8002.1002.4002.600
* ODRASLI123456
KOMPLET SKI OPREMA ( SKIJE, ŠTAPOVI, CIPELE)1.7002.7003.5004.2004.8005.300
CIPELE7001.1001.5001.8002.0002.100
SKIJE I ŠTAPOVI1.1001.7002.1002.6003.0003.200

Cene su izražene u rsd za navedenu opremu i navedeni broj dana.
Doplata za novu opremu moguća je samo na licu mesta, po ceni od 1.200 rsd za odrasle i 1.000 rsd za decu

Prijavite se na newsletter