Info

Ski rental GRAND HOTEL & SPA
DECA (3-12 god)NAZIV OPREMEbroj dana rentiranja 123456
KOMPLET SKI OPREMA (skije,štapovi,cipele)15€22€33€44€55€66€
KOMPLET SNOWBOARD OPREME (snowboard,cipele)15€22€33€44€55€66€
skije i štapovi11€16€24€32€40€48€
ODRASLINAZIV OPREMEbroj dana rentiranja123456
KOMPLET SKI OPREMA (skije,štapovi,cipele)17€26€39€52€65€78€
KOMPLET SNOWBOARD OPREME (snowboard,cipele)17€26€39€54€65€78€
skije i štapovi14€20€ 30€40€50€60€

Cene su izražene u € za navedenu opremu i navedeni broj dana.
Svi korisnici opreme su osigurani .

Ski rental FAMILY HOTEL ANGELLA
DECA (3-12 god)NAZIV OPREMEbroj dana rentiranja123456
KOMPLET SKI OPREMA (skije,štapovi,cipele)8€12€18€24€30€36€
KOMPLET SNOWBOARD OPREME (snowboard,cipele) 8€12€18€24€30€36€
skije i štapovi7€10€15€20€25€30€
ODRASLI NAZIV OPREMEbroj dana rentiranja123456
KOMPLET SKI OPREMA (skije,štapovi,cipele)10€16€24€32€40€48€
KOMPLET SNOWBOARD OPREME (snowboard,cipele)10€16€24€32€40€48€
skije i štapovi8€12€18€24€30€36€

Cene su izražene u € za navedenu opremu i navedeni broj dana.
Svi korisnici opreme su osigurani .

Ski rental ŽUPA WELLNESS & SPA / NEBESKA STOLICA 2, individualni
DECA (3-12 god)NAZIV OPREMEbroj dana rentiranja123456
KOMPLET SKI OPREMA (skije,štapovi,cipele)12€19€24€32€36€40€
KOMPLET SNOWBOARD OPREME (snowboard,cipele)5€8€11€13€15€16€
skije i štapovi8€12€15€20€22€24€
ODRASLI NAZIV OPREMEbroj dana rentiranja123456
KOMPLET SKI OPREMA (skije,štapovi,cipele)14€23€30€40€45€50€
KOMPLET SNOWBOARD OPREME (snowboard,cipele)6€9€13€16€18€20€
skije i štapovi9€14€18€24€27€30€
Ski rental ŽUPA WELLNESS & SPA / NEBESKA STOLICA 2, porodični
DECA (3-12 god)NAZIV OPREMEBROJ DANA RENTIRANJA123456
KOMPLET SKI OPREMA (skije,štapovi,cipele)12€19€24€29€33€36€
KOMPLET SNOWBOARD OPREME (snowboard,cipele)5€8€11€12€14€15€
skije i štapovi8€12€15€18€20€22€
ODRASLI NAZIV OPREMEBROJ DANA RENTIRANJA123456
KOMPLET SKI OPREMA (skije,štapovi,cipele)14€23€30€36€41€45€
KOMPLET SNOWBOARD OPREME (snowboard,cipele)6€9€13€15€17€18€
skije i štapovi9€14€18€22€25€27€

Prijavite se na newsletter