Blog

datum

07.06.2018.

Životinjski svet na Kopaoniku je veoma raznovrstan, jer to dozvoljavaju povoljni prirodni uslovi ovog predivnog planinksog masiva. Ipak, Kopaonik je pre nekoliko godina imao veći spektar životinja u svom opusu, ali one su nepažnjom izumrle, napustile prostor, ili postale endemska vrsta. Pročitajte koje to životinje na Kopaoniku možete videti.

Kopaonik se može pohvaliti bogatom faunom insekata, a na njemu je i pronađena endemska i reliktna vrsta dnevnog leptira Colias balcanica Rebel. Takođe, fauna sisara je prilično široka i sadrži 40 vrsta, dok fauna ptica obuhvata ćak 173 vrste.

Koji sve sisari postoje na Kopaoniku?

U faunu sisara spadaju:

 • 9 vrsta bubojeda;
 • 5 vrsta slepih miševa-ljiljaka;
 • 1 vrsta paglodara;
 • 14 vrsta glodara;
 • 9 vrsta mesoždera;
 • 2 vrste papkara.

Ove vrste sisara Kopaonik naseljavaju dugi niz godina i spadaju u autohtone vrste. Nažalost, uticaj čoveka je imao prilično negativan uticaj na životinjski svet na Kopaoniku, što je dovelo do nestanka 4 vrste sisara. Kako bi se uništavanje životnjskog sveta zaustavilo, formiran je Nacionalni park Kopaonik, gde su mnoge vrste zaštićene zakonom.

Vrste koje su istrebljene sa Kopaonika:

 • medved (Ursus arctos) – može se veoma retko primetiti na Kopaoniku, a stručnjaci kažu da i kada ga primete, pretpostavljaju da je samo u prolazu i da mu Kopaonik nije više mesto stalnog boravka;
 • ris (Lynx lynx);
 • divokoza (Rupicapra rupicapra);
 • jelen (Cervus elaphus).

Puh orašar i vuk su označeni kao ranjiva vrsta po pitanju globalnog statusa, pa su posebno zaštićeni u okviru Nacionalnog parka Kopaonik. Sisari koje možete videti na našoj predivnoj planini su brojni, posebno leti kada ne spavaju svoj zimski san ili se sklanjaju od zimske hladnoće.

Deca obožavaju životinje, jer su druželjubive i njima potpuno nove i drugačije. Naravno, bezbednost je u Nacionalnom parku Kopaonik na najvišem nivou, pa je neophodno da deca i roditelji budu upućeni, kako ne bi došlo do nezgoda.

Kopaonik je sjajno mesto za ljubitelje ptica

Kopaonik se može pohvaliti brojkom od 180 zabeleženih vrsta ptica od 19. veka do danas. Naravno, postoje vrste koje nisu zabeležene već su samo uočene i na njima se još istražuje, tako da se objektivna brojka procenjuje na oko 210 nezvaničnih vrsta.

Kopaonik je 1997. godine uvršten među međunardno značajna podrčja za ptice (IBA), jer na njemu se može pronaći veliki broj ugroženih i retkih vrsta. U najvećem procentu, Kopaonik neguje ptice šumskih i otvorenih planinskih staništa.

Takođe, negativnim uticajem čoveku nekoliko vrsta ptica gnezdarica je napustilo Kopaonik i preselilo se u krajeve koji ispunjavaju njihove uslove života. Na teritoriji Nacionalnog parka se zbog ovakvih situacija sprovodi niz mera zaštite, kako bi se ptice zadržale na Kopaoniku i kako bi im se obezbedili normalni uslovi za život.

Trenutno se posebno ističe jedna vrsta, a to je balkanska ušata ševa, koja se može sresti u malom broju. Pod zaštitom su Suri orao, Planinska ševa, Šumska sova, Sivi soko

Koje ribe postoje?

Na področju Kopaonika najčešće se može naći pastrmka u brzim i hladnim planinskim potocima i rekama. Potočna pastrmka ima tendenciju da migrira iz jedna slatkovodne strukture u drugu, posebno u periodu mresta. Ona naseljava brze i hladne vodotoke, koji su veoma bogati kiseonikom, a podloga im je kamena ili šjunkovita.

Što se tiče Kopaonika, potočna pastrmka je zaštićena divlja vrsta, pa se ne može loviti prema željama inidividualaca. Ribolov, korišćenje i zaštita ove vrste uređuje se prema propisima iz oblasti ribarstva.

Naveli smo već da je Kopaonik bogat insektima, ali jedan se posebno izdvaja, a to je sibirski skakavac koji naseljava veoma visoke i hladne predele planine.

Ukoliko ovog leta želite malo drugačiji odmor za sebe i svoju decu, rezervišite svoj smeštaj na Kopaoniku i upoznajte se sa njegovim prirodnim lepotama i brojnom faunom koju nudi.

  Prijavite se na newsletter